ЕК затяга мерките срещу незаконното онлайн съдържание

Европейската комисия препоръча серия от оперативни мерки, придружени от необходимите предпазни механизми, които да бъдат предприети от компаниите и държавите членки, за да се засили още повече борбата с незаконното онлайн съдържание.

Препоръката се отнася за всички форми на незаконно съдържание – от терористичното съдържание до подклаждането на омраза и насилие, материалите, свързани със сексуално насилие над деца, фалшифицираните продукти и нарушенията на авторското право. Препоръката се основава на текущата работа с отрасъла чрез различни доброволни инициативи с цел да се гарантира, че в интернет не се разпространява незаконно съдържание, и подсилва действията, предприети по други инициативи.

Компаниите следва да определят лесни и прозрачни правила за уведомяване за незаконно съдържание, включително ускорени процедури за „доверени податели на сигнали“. За да се избегне неволното премахване на съдържание, което не е незаконно, доставчиците на съдържание следва да бъдат информирани за такива решения и да имат възможност да ги оспорят.

За да се гарантира, че решенията за премахване на съдържание са точни и добре обосновани, особено когато се използват автоматизирани инструменти, предприятията трябва да въведат ефективни и подходящи предпазни механизми, включително човешки контрол и проверка, като спазват изцяло основните права, свободата на изразяване на мнение и правилата за защита на данните.

Чрез доброволни договорености в отрасъла трябва да се установи сътрудничество и споделяне на опит, най-добри практики и технологични решения, включително инструменти за автоматично откриване. Тази споделена отговорност ще бъде от полза особено за по-малките платформи с по-ограничени ресурси и експертен опит.

При доказателства за тежко престъпление или съмнение, че незаконното съдържание представлява заплаха за живота или безопасността, компаниите трябва незабавно да информират правоприлагащите органи. Държавите членки се насърчават да въведат съответните правни задължения.

Предвид факта, че терористичното съдържание е най-вредно в първите часове след появата си онлайн, като общо правило всички компании следва да го премахнат в рамките на един час от сигнализирането му.
Интернет фирмите следва да прилагат проактивни мерки, включително автоматизирано откриване, за да могат ефективно и бързо да премахват или блокират терористично съдържание и да му попречат да се появи отново, след като е било свалено.

Трябва да се установят ускорени процедури за възможно най-бърза обработка на сигналите, а държавите членки трябва да гарантират, че са налице необходимият капацитет и ресурси за откриване, установяване и сигнализиране на терористично съдържание.

Държавите членки трябва да съобщават на Комисията за сигналите и последващите действия по тях, както и за цялостното сътрудничество с компаниите за ограничаване на терористичното онлайн съдържание. Тези доклади следва да бъдат редовни, за предпочитане веднъж на тримесечие.

Разпространението на незаконно онлайн съдържание подкопава доверието на гражданите в интернет и представлява заплаха за сигурността. Комисията ще продължи да наблюдава действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, включително и законодателство, ако е необходимо.

Фейсбук коментар

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Ние и нашите партньори използваме технологии като “Бисквитки” за персонализиране на съдържанието и рекламите, които виждате, както и за да анализираме трафика на сайта. Изберете “Съгласен съм”, за да приемете използването на тези технологии. Вижте още

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close