Престъпници източват дигитални портфейли, как?

Пробиват двуфакторната защита

Фейсбук коментар